ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

TΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ: ΔΕΥ-ΠΑΡ 10:30 - 14:00 // 6955 188 800 & 2117355644

Κανόνες Συνεδριών Theta Healing®

Οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδος ή τεχνική περιγράφεται σε αυτόν εδώ τον ιστότοπο δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την ιατρική , ψυχιατρική , ψυχολογική διάγνωση και θεραπεία αλλά και οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή. Οι θεραπείες που εφαρμόζονται από εμάς μέσω αυτού του ιστοτόπου αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης των θεμάτων που απασχολούν ένα έμβιο ον και μπορούν κάλλιστα να συνδυαστούν με οποιαδήποτε θεραπεία και αγωγή που ακολουθεί η συμβατική ιατρική ως τώρα. Ο ρόλος μας είναι η συναισθηματική και ψυχοσωματική αρμονία του ανθρώπου που θα επιλέξει να πραγματοποιήσει για τον εαυτό του μια τέτοια θεραπεία.

Επίσης οι όροι " θεραπευτής", " θεραπεία" που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του theta healing ουδεμία ταύτιση έχουν με τους αντίστοιχους όρους που χρησιμοποιούνται από την κλασσική ιατρική, φαρμακολογία και ψυχολογία. Τέλος σε περίπτωση που ένας ανήλικος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια συνεδρία με τη μέθοδο theta healing μέσω αυτού του ιστοτόπου, είναι απαραίτητη η γονική συναίνεση η οποία χορηγείται εγγράφως, ενώ επιπλέον είναι απαραίτητη και η παρουσία του γονέα σε όλη την διάρκεια της συνεδρίας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μία συνεδρία μέσω αυτού του ιστοτόπου, παρακαλούμε να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες συνεδριών. Από την στιγμή που θα επιλέξετε την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, αυτή κλειδώνει για εσάς, ώστε να μην είναι πλέον διαθέσιμη για κανέναν άλλον. Για τον λόγο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να είστε συνεπής ως προς την ώρα έναρξης της συνεδρίας. Μπορείτε να αργοπορήσετε μέχρι πέντε (5) λεπτά. Στην περίπτωση όμως που αργοπορήσετε πέραν των πέντε λεπτών, τότε η κράτηση της συγκεκριμένης ημέρας και ώρας ακυρώνεται, η συνεδρία ματαιώνεται, ενώ θα απωλέσετε το ποσόν που έχετε καταβάλει.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε την ημέρα και ώρα της συνεδρίας που έχετε κρατήσει για εσάς θα πρέπει να το κάνετε προ εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, προκειμένου να μην χρεωθείτε με τα έξοδα της νέας συνεδρίας.